Consiliere individuală pentru dezvoltare personală

Pachet pentru firme și companii
Serviciu de Consiliere adresat angajaților unei firme sau companii pentru a oferi membrilor comunității interne un cadru independent, neutru, informal și confidențial. Astfel aceștia pot comunica și rezolva preocupări personale, beneficiind și de suport în gestionarea relațiilor profesionale.

Solicită Ofertă Personalizată

Formatorul/Consilierul este o persoană neutră, din interiorul organizației, care creează și oferă membrilor comunității interne un cadru independent, neutru, informal și confidențial, in care aceștia pot:
• comunica deschis gândurile / situațiile / îngrijorările care îi preocupă / îi afectează la un moment-dat;
• discuta deschis și explora, motivele care stau la baza acestor îngrijorări, pentru a le înțelege mai bine, și a descoperi noi perspective;
• beneficia la cerere, de suport și asistență în exprimarea oficială a problemelor de la locul de muncă;
• beneficia la cerere, de intermedierea unor întâlniri între părți;• identifica singuri modalități informale, sau formale, de rezolvare;
• primi la cerere, suport în identificarea modalităților informale, sau formale, de rezolvare a problemelor;
• descoperi noi modalități de aplicare a propriilor idei în organizație.

Contactul poate avea loc telefonic sau în persoană, la sediul organizației sau în afara acesteia, atât în cadrul programului de lucru, cât și în afara acestuia.
Consilierul/Formatorul NU ia decizii, nu impune acțiuni, acestea fiind decise doar de angajat / NU investighează formal cazurile aduse la cunoștință de angajați și NU păstrează înscrisuri permanente care ar putea conduce la identificarea persoanelor care i s-au adresat / NU participă la niciun proces formal sau adminstrativ
Consilierul/Formatorul, acționează cu respectarea Codului Etic și a Standardelor de Practică și respectă obilgatoriu 4 principii

  1. Indepedență: Cosilierul/Formatorul nu face parte din structurile de management sau de sindicat ale organizației, are acces liber la orice informație și la toți angajații, și decide singur modul în care abordează situațiile comunicate de angajat;
  2. Confidențialitate: Consilierul/Formatorul, asigură și garantează confidențialitatea informațiilor primite în timpul discuțiilor cu angajatul, nu va fi martor în nicio procedură neoficială, oficială internă sau externa fără acordul angajatului (cu excepția cazului în care există prevederi legale sau cerințe ale organelor îndreptățite să asigure respectarea legilor)
  3. Neutralitate și imparțialitate: Consilierul/Formatoru, manifestă obiectivitate și imparțialitate în abordarea situațiilor, fiind responsabil de luarea în considerare atât a îngrijorărilor legitime aduse la cunoștință, cât și a intereselor persoanelor afectate de aspectele respective.
  4. Informalitate: Modalitatea de comunicare informală promovată nu înlocuiește niciunul dintre canalele de comunicare formală existente în organizație, nici căile de comunicare prevăzute de lege.

Pentru a genera dezvoltare, Consilierul/Formatorul prezintă periodic managementului rapoarte statistice anonime referitoare la tendințele sistemului, și recomandă schimbări la nivel organizațional, dacă este cazul.